ÇG1: DİJİTAL BECERİLER VE ÇEVİK İŞGÜCÜ UYUMU


(Sorumlu STK: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği [TOBB] Türkiye Yazılım Meclisi)

Bu çalışma grubunda, temel olarak “çalışan/işveren” perspektifinden geleceğin meslekleri ve çalışma ortamlarının irdelenerek, iş gücünün dönüşümü, yönetimi ve planlanması değerlendirilecek, ihtiyaçlar belirlenecek ve öneriler sunulacaktır.

Sorun Alanı 1.0: Geleceğin meslekleri, becerileri ve iş ortamları nedir? Yeni nesil dijital teknolojiler doğrultusunda ilgili tartışmalar nereye gidiyor?

Sorun Alanı 1.1: Gelişen dijital beceriler ve meslekler: beceri ve yetkinlik kazanımı, meslek edinme ve iş gücü talebi ilişkisinin yönetimi

Sorun Alanı 1.2: Bilgi ve iletişim teknolojileri mesleklerinin dönüşümü, istihdam artışı ve yeni iş olanakları

Sorun Alanı 1.3: İş ortamlarının çalışanlar açısından dijital teknolojiler ile dönüşümü (üretkenlik artışı/iş güvenliği için çalışanların desteklenmesi/denetlenmesi)

Sorun Alanı 1.4: Yapay zekâ ve otonom sistemler ile siber-fiziksel mekânlarda birlikte çalışmanın işgücüne etkisi ve işgücü dönüşümünün sağlanması (çalışan/işveren perspektifinden)

Sorun Alanı 1.5: Teknoloji geliştirme ve beceri kazanımı için yeni nesillerin (çocuk ve genç) hazırlanması