Amaç


Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli yeri olan Bilişim Sektörünün paydaşlarını; bilişim odaklı sektörleri, iş dünyasını, kamu kurum ve kuruluşlarını ve üniversiteleri bir araya getirerek; dijital dönüşüm, bilgi paylaşımı, iş birliği ve politika geliştirme konularında karar vericilere katkıda bulunmak, başarıları paylaşmak ve sorunlara çözüm üreterek uluslararası platformda teknoloji üreten bir bilişim toplumu olmak amacıyla bilişim şurasının düzenlenmesidir.

Tema


Dijitalin Yüzyılında Teknoloji Üreten Türkiye

Hedeflenen Tarih


Kasım 2024

Hedefler


On İkinci Kalkınma Planı ve önceki Kalkınma Planları hedefleri kapsamında;

 1. Ulusal ekonomik gücü artırmak,
 2. Bilişim sektörünün gelişimini desteklemek,
 3. Diğer sektörleri bilişim teknolojileriyle güçlendirmek,
 4. Yüksek katma değerli üretimi gerçekleştirmek,
 5. Ulusal dijital dönüşümü hızlandırmak,
 6. Siber güvenliği ve bilinçlendirmeyi artırmak,
 7. Veri gizliliği ve işleme standartlarını belirlemek,
 8. Yapay zeka politikasını güçlendirmek,
 9. E-Devlet hizmetlerini geliştirmek,
 10. Bilişim eğitimini geliştirmek,
 11. İnsan gücünü güçlendirmek,
 12. Sektör iş birliğini sağlamak,
 13. İnovasyonu teşvik etmek,
 14. Ulusal bilgi toplumunun bilinçlenmesi ve gelişimini sağlamak.