ÇG2: KÜRESEL VERİ EKONOMİSİNDE DAHA GÜÇLÜ YER ALMA


(Sorumlu STK: Bilişim Sanayicileri Derneği-TÜBİSAD))

Bu çalışma grubunda, temel olarak “özel sektör” perspektifinden dijital veri odaklı olarak dönüşen ekonomik çevre irdelenerek, veri üretme, işleme ve paylaşım tartışmaları/aktörleri etrafında veri odaklı dijital ekonominin geleceği değerlendirilecek, ihtiyaçlar belirlenecek ve öneriler sunulacaktır.

Sorun Alanı 2.0: Veri ekonomisinin kapsamı, büyüklüğü, tanımı ve temel unsurları nedir? Yeni nesil dijital teknolojiler doğrultusunda ilgili tartışmalar nereye gidiyor?

Sorun Alanı 2.1: Dijital hizmet platformları (ulaşım, konaklama, emlak vb.) rekabet ve veri odaklı dönüşüm

Sorun Alanı 2.2: Uluslararası bant genişliği, veri işleme altyapıları ve bulut hizmet sağlayıcıları

Sorun Alanı 2.3: Uluslararası ticarette bağlantılı ve otonom cihazlar (tüketici elektroniği veri hizmetleri, veri taşınabilirliği vb.)

Sorun Alanı 2.4: Verinin ekonomik değeri, veri ticareti ve satış mekanizmaları

Sorun Alanı 2.5: Veriye dayalı yenilikçilik (büyük veri, ileri veri analitiği ve YZ ile farklı sektörlerde geliştirilen ürün ve hizmetler) ve rekabet avantajı