ÇG5: BİLİŞİM HUKUKU VE ETİK


(Sorumlu STK: Türkiye Bilişim Vakfı-TBV)

Bu çalışma grubunda, temel olarak “hukuk ve yasama süreçleri” perspektifinden dijital teknolojilerin Türk hukuk sistemindeki yeri irdelenerek, hızla değişen koşullara uyum kabiliyeti değerlendirilecek, ihtiyaçlar belirlenecek ve öneriler sunulacaktır.

Sorun Alanı 5.0: Bilişim hukuku ve dijital etik tartışmaları kapsamı nedir? Yeni nesil dijital teknolojiler doğrultusunda ilgili tartışmalar nereye gidiyor?

Sorun Alanı 5.1: Kişisel verilerin korunması, mahremiyetin sağlanması ve dijital manipülasyonun engellenmesi

Sorun Alanı 5.2: Güvenilir ve sorumlu yapay zekânın sağlanması: hukuk ve etik

Sorun Alanı 5.3: Dijital dünyada telif hakları ve fikri mülkiyet, yaratıcı kültür endüstrileri

Sorun Alanı 5.4: Düzenleme süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar (düzenleyici deney alanları, e-oylama, sektör-kamu platformları, uluslararası vb.)

Sorun Alanı 5.5: Dijital varlıklar, dijital para ve akıllı sözleşmelerin kullanımı ve yaygınlaştırılması