ÇG3: ULUSAL KALKINMADA YENİ NESİL TEKNOLOJİLER


(Sorumlu STK: Türkiye Bilişim Derneği-TBD)

Bu çalışma grubunda, temel olarak “girişimci/teknoloji geliştiricisi” perspektifinden yeni nesil dijital teknolojilerin sektörel ve sürdürülebilirlik etkisi irdelenerek, teknoloji üreten Türkiye için girişim /AR-GE ekosistemindeki paydaşların rolü değerlendirilecek, ihtiyaçlar belirlenecek ve öneriler sunulacaktır.

Sorun Alanı 3.0: Yeni nesil dijital teknolojiler, kullanım alanları ve potansiyel sosyo-ekonomik etkileri nedir? İlgili tartışmalar nereye gidiyor?

Sorun Alanı 3.1: Yeni nesil sayısal (dijital) teknolojilerin sürdürülebilir kalkınma perspektifinden sektörel uygulamaları (sağlık, çevre, eğitim, ulaşım, tarım, kentleşme)

Sorun Alanı 3.2: Teknoloji girişimciliği ekosistemi ve AR-GE ağları

Sorun Alanı 3.3: Yeni nesil kimlik yönetimi ve ödeme sistemleri

Sorun Alanı 3.4: Bilişimin geleceği: yapay zekâ teknolojileri ve otonom sistemlerin geliştirilmesi (Yeni nesil hesaplama ihtiyacının yeni olasılıklar doğrultusunda tartışılması)

Sorun Alanı 3.5: Mekânın geleceği: artırılmış gerçeklik ve evren-ötesi ortamlar (Siber-fiziksel etkileşimlerin yeni norm haline geldiği günümüzde teknik ihtiyacının yeni olasılıklar doğrultusunda tartışılması)