Kurullar


Yönlendirme Kurulu: CB DDO Başkanı, Seçilecek Kamu kurum/kurumlarının üst düzey temsilcileri, Ana Paydaş STK’ların Genel Başkanlarından oluşmaktadır.

Kurum/Unvan

Adı Soyadı

CB DDO Başkan V.

Yusuf Tancan

TBD Genel Başkanı

Rahmi Aktepe

TBV YK Başkanı

Faruk Eczacıbaşı

TÜBİSAD YK Başkanı

Mehmet Ali Tombalak

YASAD YK Başkanı

Gönül Kamalı

TOBB TRYM Başkanı

Ertan Barut

BGD YK Başkanı

Taha Yücel

İçerik Komitesi: ÇG’larının hazırlıklarının koordine edilmesi, raporlarda gelinen seviyelerin takip edilmesi, ayda en az bir kez toplanarak tüm raporların taslak durumlarının değerlendirilmesi, içerik olarak çerçeve takibi ve dublikasyonarı önleyici önerilerin yapılması görevini üstlenecektir. TBD koordinasyonunda oluşturulacak olan İçerik Komitesinde; Yönlendirme Kurulunda Başkan/Yöneticisi olan kurum ve STK’lardan en az bir, en fazla üçer kişinin olacağı konu ve içerikler hakkında teknik, akademik bilgi ve deneyim sahibi üyeler bulunacaktır.

İçerik komitesi raportör ve moderatörlerle beraber çalışarak bir çalışma planı oluşturacak ve çalışmaların bu plana uygun yürütülmesini koordine edecektir. Süreç ile ilgili olarak Yönlendirme Kurulunun toplantılarına katılım sağlanacak ve bilgilendirmeler yapılacaktır.

Kurum/Unvan

Adı Soyadı

TBD

Aydın Kolat

CB DDO

Atilla Aydın

CB DDO

H. Gülin Dizer

TBD

Selçuk Kavasoğlu

TBD

Nergis Çağıltay

TBV

Çağdaş Ergin

TÜBİSAD

Levnet Kızıltan

YASAD

Tolga Gören

YASAD

Mehmet Ütebay

BGD

Salih Talay

BGD

Prof. Dr. Ali Aydın Selçuk

BGD

Oğuz Yılmaz

TOBB TRYM

Serra Yılmaz

TOBB TRYM

H. Duygu Özalp

Etkinlik Yürütme Kurulu (EYK): Operasyonun yürütülmesi, idari teknik süreçlerin yönetilmesi ve koordinesinden sorumlu olacaktır. Operasyona yönelik tüm faaliyetler, EYK tarafından koordine edilecek ve yürütülecektir. TBD koordinasyonunda oluşturulacaktır. DDO ve tüm STK’lar yeterli sayıda görevlendirme yapacaktır. Her STK sorumluğundaki ÇG’ları için görevlendirme yapacak ve yapılacak tüm çalışmalar etkinlik EYK’sı ile koordineli olarak yürütülecektir.

Kurum/Unvan

Adı Soyadı

TBD

Kenan Nurhan Altınsaat

CB DDO

Hatice Günay

CB DDO

H. Gülin Dizer

TBD

Lütfi Özbilen

TBD

Nuray Başar

TBD

Dilek Şen Karakaya

TBD

Bülent Boran

TBV

Seda Çakmak

YASAD

Halil Alptuğ Dalgıç

YASAD

Mehmet Ütebay

BGD

Prof. Dr. Mustafa Alkan

BGD

Doç. Dr. Tuncay Gençoğlu

BGD

Oğuz Yılmaz

TBD

Gülen Tokay (Sekretarya)

Çalışma Grupları, Moderatör ve Raportörler: Belirlenen konular ile ilgili olarak 6 (altı) Adet ÇG oluşturulmuş ve her bir ÇG bir paydaş STK Sorumluluğunda 1’er Adet ÇG Başkanı, 2’şer Adet Raportör görevlendirilmesi yapılmıştır.

Görev

Adı Soyadı

ÇG-1 Dijital Beceriler ve Çevik İş Gücü Uyumu (TOBB TRYM)

ÇG Başkanı

Serra Yılmaz

Raportör

Mehmet Ali İnceefe

Raportör

Mustafa Kaymaz

ÇG-2 Küresel Veri Ekonomisinde Daha Güçlü Yer Alma (TÜBİSAD)

ÇG Başkanı

Levent Kızıltan

Raportör

Abdullah Raşit Gülhan

Raportör

Yasin Beceni

ÇG-3 Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Nesil Dijital Teknolojiler (TBD)

ÇG Başkanı

Tolga Tacettin Tuncer

Raportör

İ. İlker Tabak

Raportör

Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu

ÇG-4 Dijital Egemenlik ve Dayanıklılık (BGD)

ÇG Başkanı

Dr. Oğuz Yılmaz

Raportör

Oğuz Bozoklu

Raportör

Aynur Koçak

ÇG-5 Dijital Yaşam, Bilişim Hukuku ve Etik (TBV)

ÇG Başkanı

Dr. Av. Çiğdem Ayözger Öngün

Raportör

Doç. Dr. Pınar Çağlayan Aksoy

Raportör

Begüm Ertürk

ÇG-6 Dijital Yaşam (YASAD)

ÇG Başkanı

Rıza Durucasugil

Raportör

Doç. Dr. Ergün Akgün

Raportör

Dr. Fatma Elif Çetin