ÇG4: DİJİTAL EGEMENLİK VE DAYANIKLILIK


(Sorumlu STK: Bilgi Güvenliği Derneği-BGD)

Bu çalışma grubunda, temel olarak “kamu düzeni” perspektifinden ülkemizin sosyoekonomik dayanıklılığı ve egemenliğinin sağlanmasına yönelik dijital teknolojilerin etkisi değerlendirilecek, ihtiyaçlar belirlenecek ve öneriler sunulacaktır.

Sorun Alanı 4.0: Dijital vatan ve dijital egemenlik tanımı ve kapsamı nedir? Kamu düzenin sağlanması açısından ilgili tartışmalar nereye gidiyor?

Sorun Alanı 4.1: Güvenli dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği (beceri, teknoloji, iş modeli, teknoloji, hizmet, malzeme ve materyal bağımlılığı vb. açılardan)

Sorun Alanı 4.2: Altyapıların (dijital, kritik) afetlerde ve salgınlarda dayanıklılığı ve iş sürekliliği

Sorun Alanı 4.3: Veri egemenliği politikaları ve kriptoloji (yerelleştirme, şifreleme ve veri akışları)

Sorun Alanı 4.4: Toplumunun dijital dayanıklılığının sağlanması (farkındalık, siber sivil savunma, dezenformasyon)

Sorun Alanı 4.5: Yeni nesil dijital teknolojiler ışığında organize siber olayların ve siber olaylara müdahalenin dönüşümü