ÇG6: DİJİTAL YAŞAM


(Sorumlu STK: YASAD)

Bu çalışma grubunda, temel olarak “birey/özel hayat” perspektifinden dijital veri odaklı olarak dönüşen sosyokültürel çevre irdelenerek, bireyin özel alanında, kamusal alanda ve kamu yönetimi ile olan ilişkisinde dijital teknolojileri kullanım beklentileri değerlendirilecek, ihtiyaçlar belirlenecek ve öneriler sunulacaktır.

Sorun Alanı 6.0: Dijital vatandaşlık / dijital yerli kavramı nedir? Birey/özel hayat için yeni nesil dijital teknolojiler doğrultusunda ilgili tartışmalar nereye gidiyor?

Sorun Alanı 6.1: Devlet-birey arasındaki ilişkinin dijitalleşme etkisinde dönüşümü (proaktif hizmet, kullanıcı deneyimi, hesap verebilirlik, merkeziyetsiz hizmetler, govhack, government as a platform vb.)

Sorun Alanı 6.2: Dijital mecralar ve kamusal alan etkileşimleri ile e-katılım mekanizmaları (Web2.0 ve Web3.0 bağlamında dönüşümü)

Sorun Alanı 6.3: e-Spor, oyun, kültürel faaliyetler ve eğlence anlayışının dönüşümü

Sorun Alanı 6.4: Dijital teknoloji kaynaklı toplumsal kaygılar, travmalar ve bağımlılıklar (siber zorbalık, teknofili, teknofobi, robotlara bağlanma, biohacking, transhümanizm, fizyolojik bozukluklar vb.)

Sorun Alanı 6.5: Dijital kapsayıcılığın artırılması (Dijital okuryazarlık, cihaz, internet erişim vb.)