Türkiye 3. Bilişim Şurası Kapsamında “Ulusal Kalkınmada Yeni Nesil Teknolojiler” ÇG İkinci Çalıştayı Yapıldı…